Periodika FF

Řadit podle 
Výrobce 

České, slovenské a československé dějiny 20. století IX.
Tomáš Hradecký - Pavel Horák - Pavel Boštík a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. je devátým dílem sérií kolektivních monografií k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2014 na Filozofické fakultě UHK. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači doktorského
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII.
Pavel Horák - Tomáš Hradecký a kolektiv
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. je osmým dílem sérií kolektivních monografií k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2013 na Filozofické fakultě UHK. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači doktorského studia
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a československé dějiny 20. století X.
Pavel Horák, Pavel Boštík, Jaromír Karpíšek, Zbyněk Sturz a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století X., je fyzickým důkazem úspěšného završení první dekády stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané v Hradci Králové. Ta se etablovala mezi tradiční místa setkání nastupující generace historiků a stala se platformou pro prezentaci dosud neprobádaných témat a originálních
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a čsl. dějiny 20. století XI.
Jaromír Karpíšek, Zbyněk Sturz, Marie Bláhová a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století XI., završením úsilí účastníků stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané každoročně v Hradci Králové. Ta se stala místem setkávání, prezentace výsledků vědeckého bádání a kritické diskuse mezi nastupující generací historiků. Za účasti badatelů a komentátorů nejen z České
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a čsl. dějiny 20. století XII.
Jaromír Karpíšek, Zbyněk Sturz, Marie Bláhová a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století XII., je výsledkem práce účastníků stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané každoročně v Hradci Králové. Ta se stala místem setkávání, prezentace výsledků vědeckého bádání a kritické diskuse mezi nastupující generací historiků. Za účasti badatelů a komentátorů nejen z
naše cena 115,00 Kč

img


Publikace je určena zejména vysokoškolským studentům společenských věd, zvláště těm, kteří se s problematikou odborného stylu setkávají poprvé. Studijní text "K problematice čtení a psaní odborného textu" obsahuje vybrané informace potřebné pro úspěšné napsání dobrého odborného textu a podrobně se věnuje některým dílčím tématům. Výběr témat a způsob jejich zpracování jsou dány autorčinými
naše cena 87,00 Kč

img


Modern Africa: Politics, History, and Society je časopis vydávaný Katedrou politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jedná se o recenzovaný odborný časopis vydávaný v anglickém jazyce, který zahrnuje texty vztahující se k politickým, sociálním a historickým tématům afrického kontinentu. Časopis je interdisciplinární a zahrnuje témata humanitních a společenských věd, konkrétně z
naše cena 99,00 Kč

img


Modern Africa: Politics, History, and Society je časopis vydávaný Katedrou politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jedná se o recenzovaný odborný časopis vydávaný v anglickém jazyce, který zahrnuje texty vztahující se k politickým, sociálním a historickým tématům afrického kontinentu. Časopis je interdisciplinární a zahrnuje témata humanitních a společenských věd, konkrétně z
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2013 je 550 Kč
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2014 je 550 Kč
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2014 je 550 Kč
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2015 je 550 Kč
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2015 je 550 Kč
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2016 je 550 Kč
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2016 je 550 Kč
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2017 je 550 Kč
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2017 je 550 Kč
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2017 je 550 Kč
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2017 je 550 Kč
naše cena 99,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - z jakéhokoliv roku 550,- Kč.
naše cena 99,00 Kč

img


David Hume byl jedním z předních filozofů 18. století, který svými myšlenkami ovlivnil mnoho genrací, a jen obtížně nalezneme nějakého studenta filozofie, který by se s jeho dílem nesetkal.  Cílem knihy je částečně splatit tento interpretační dluh především v oblasti Humova politického myšlení a jeho vlivu na generaci amerických revolucionářů.  Předkládaný text má kromě úvodu a závěru tři
naše cena 209,00 Kč

img


První svazek (celkově 25. svazek) obnovené řady Východočeských listů historických přináší studie a materiálové statě českých historiků. Doplňujícími rubrikami jsou Zprávy, Recenze a Kronika. Východočeské listy historické jsou vědeckým recenzovaným neimpaktovaným časopisem ČR. Studie Miroslav Plaček, Vývoj hradu v Polné – současné možnosti poznání. Jaroslav Boubín, Mírový projekt Jiřího z Poděbrad.
naše cena 99,00 Kč

img


26. svazek obnovené řady Východočeských listů historických přináší studie a materiálové statě českých historiků. Doplňujícími rubrikami jsou Zprávy, Recenze a Kronika. Východočeské listy historické jsou vědeckým recenzovaným neimpaktovaným časopisem ČR. Studie Milan Moník, Opovědník Jiří a epilog rodu Kopidlanských z Kopidlna. Jiří Plachý, Návrat nechtěných spojenců (Problém repatriace vojáků
naše cena 99,00 Kč

img


Tématické vymezení 27. svazku VLH přináší studie a materiálové statě českých historiků k tématu „Československé školství po roce 1945“. Doplňujícími rubrikami jsou Zprávy, Recenze a Z biografického lexikonu. Východočeské listy historické jsou vědeckým recenzovaným neimpaktovaným časopisem ČR. Studie Markéta Devátá, Vysoká škola politická a sociální v systému Národní fronty. Petr Cajthaml,
naše cena 99,00 Kč

img


28. svazek VLH přináší studie a materiálové statě českých historiků. Doplňujícími rubrikami jsou Zprávy, Recenze a Z biografického lexikonu. Východočeské listy historické jsou vědeckým recenzovaným neimpaktovaným časopisem ČR. Studie Pavla Slavíčková, „Statek svůj dej komu chceš...“ Právní nároky dětí v rámci dědického řízení v raně novověkém městském prostředí.Roman Horký, Učitelský ústav
naše cena 99,00 Kč

img


Východočeské listy historické 29/2012 Východočeské listy historické jsou recenzovaným neimpaktovaným periodikem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. V obnovené řadě (od 25. svazku) přináší pravidelně studie, materiálové statě, zprávy, recenze a další informace z prostředí historické vědy.Rok 2012 přinesl změnu periodicity časopisu, který vychází již dvakrát ročně. Redakční rada doufá, že
naše cena 99,00 Kč

img


VLH 30/2013 obsahuje šest studií a pět materiálových statí z nejrůznějších oblastí historického výzkumu. Číslo přináší také zprávy, recenze a rubriku Z biografického lexikonu, která je do VLH zařazena naposledy v tomto svazku. Studie PAPAJÍK, David, Příčina smrti českého a uherského krále Ladislava Pohrobka v roce 1457 KILIÁN, Jan, Spor o broumovský protestantský kostel FELCMAN Ondřej – ŠINDELÁŘ
naše cena 99,00 Kč

img


31. svazek přináší nové texty texty předních českých historiků.STUDIEJindřich Dejmek | Tzv. Brežněvova doktrína a geneze československo–sovětské spojenecké smlouvy ze 7. května 1970Zdeněk Doskočil |Poslední léta Gustáva Husáka ve vězení a jeho klopotná cesta ke svobodě (1958–1960)Jana Vojtíšková | Václav Plácel z Elbinku, významná osobnost renesančního Hradce Králové (Příspěvek k dějinám
naše cena 99,00 Kč

img


Východočeské listy historické (VLH) obnovené v roce 2008 se dočkaly letošního roku další významné změny, tentokrát ve frekvenci a počtu svazků vydávaných v průběhu jednoho roku. VLH od roku 2014 vychází dvakrát ročně. Pozměněná redakční rada tím úspěšně dovršila svůj vytyčený cíl, který současně chápe jako nástroj dalšího kvantitativního rozmachu i kvalitativního růstu. V posledních letech jsme
naše cena 99,00 Kč

img


Třicátý třetí svazek VLH přináší nové odborné studie, které vznikly v autorské dílně českých historiků. Svazek není tematicky vymezen, čtenáři se tedy mohou těšit na rozmanitost textů od středověku až po moderní dějiny, včetně např. příspěvků k dějinám správy, gender history a urbanismu.STUDIEMartin Šandera | Spory a soudní kauzy knížete Jindřicha MinsterberskéhoJiří Havelka | Názory českých
naše cena 99,00 Kč

img


Druhý svazek VLH roku 2015 přináší čtyři odborné studie a materiálovou stať beze tematického zaměření čísla, recenze nových historických publikací a zprávy o česko-polské vědecké spolupráci.STUDIEMartin Kosař | Hrady na Trotince a HustířanceDavid Papajík | O narození Ladislava Pohrobka a jeho uherské korunovaci na králeMartina Tůmová | Město Opočno v prvním vojenském mapováníZuzana Popelková |
naše cena 99,00 Kč

img


STUDIE Zdeněk Duda / Buben výstavby socialismu. Místní rozhlasy v letech 1949-1950 pohledem Osvětové práce Jiří Havelka / Katolický ženský tisk a boj za volební právo žen (přelom 19. a 20. století) Tereza Siglová / Dluhy a zadlužení poddanského obyvatelstva na příkladu městeček pardubického panství v 16. a 17. stol. Jaromír Karpíšek / Vývoj půdní rozlohy zemědělakých závodů na Jihlavsku v období
naše cena 99,00 Kč

img


Studie Jaroslaw Malicki - K onymickým stopám jazykové historie okolí Broumovských stěn Martin Šandera - Jan Zajíc z Házmburka. Tvůrce programu a hlavní diplomat Zelenohorské jednoty Adam Hájek - Představitelé Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě s vojenskou minulostí - Eduard Chalupa a Karel Mihaliček Ladislav Kulhánek - Výrovský mlýn: Současný stav hospodářského a sociálního
naše cena 99,00 Kč

img


Studie Pavel Otmar Krafl / Konfraternity kladského kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina Anna Václavíková / Pohled na průmyslovou zaměstnanost v Československu v prvních poválečných letech (1945-1948) Zdeněk Doskočil / Básník Ladislav Novomeský v hledáčku Státní bezpečnosti (1948-1950) Leoš Nikrmajer / Česko-rakouské vztahy v jihočeských pohraničních okresech v období let 1989-1990  
naše cena 99,00 Kč

img


STUDIE Vojtěch Hájek | Vývoj a využití vrtulníku HC-2/HC-102Karel Konečný | Východočeská krajská organizace ČSL v letech 1968–1972Aleš Zapletal | Proces konsolidace v Českém úřadu pro tisk a informace v letech1969–1971: ustavení normalizační cenzurní instituceMartin Brychta | Kultura a využití volného času v Ostravě na počátku „normalizace“ MATERIÁLOVÉ STATĚ Jitka Vandrovcová | Místní národní
naše cena 99,00 Kč

img


STUDIE Magdalena Ujma - Wybrane aspekty czesko-polskich kontaktów i wspólpracy w XVI vieku David Jablonský - Smerovanie katolickej cirkvi v Uhorsku v období 2. polovice 16. storočia až 1. polovice 17. storočia v zrkadle synodálných nariadení Aneta Kubalová - "Türck, ein grawlicher Tyrann, den nur nach dem jnnersten Blutstropffen der Christenheit dürstet." Obraz Turka a budování konfesijní identity
naše cena 99,00 Kč

img


STUDIE Anna Košátková, Jans Enikel, Otakar Štýrský a Jan z Viktringu. Glosátoři dějin českého království David Papajík, K osobnosti a charakteru Haška z Valdštejna Lucie Barešová, Bartoňové z Dobenína a jejich spolupráce s předními umělci 1. poloviny 20. století Andrzej Malkiewicz, Rok 1938 w publikacjach polskich historyków Aleš Roubal, Oslavy 50. výročí Československa na Hradecku MATERIÁLOVÉ
naše cena 99,00 Kč

img


STUDIE Beata Gaj  Franciszek Pino Friedenthal na wroclaskim agonie retorycznym w roku 1738 Martin Lokaj  Legionáři v řadách správního důstojnictva československého četnictva Dana Fugner-Urbášková - Zdeněk Jirásek  Odsunutí broumovští Němci a jejich pohled na bývalou domovinu Pavel Horák  Úloha akčních výborů Národní fronty v Hradci Králové v únoru 1948 MATERIÁLOVÉ STATĚ Petr Sedláček Tzv. Listina
naše cena 99,00 Kč

img


Živá archeologie 10/2009
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Časopis Živá archeologie vznikl v roce 2000, tehdy s názvem "Rekonstrukce a experiment v archeologii". Cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí u nás, dát našim autorům prostor pro publikaci a diskuzi. Po formální stránce se bývalý název od roku 2004 dostal do podtitulu a názvem je "Živá archeologie". Po obsahové stránce se časopis orientuje také na dění v
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 12/2011
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Časopis Živá archeologie vznikl v roce 2000, tehdy s názvem "Rekonstrukce a experiment v archeologii". Cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí u nás, dát našim autorům prostor pro publikaci a diskuzi. Po formální stránce se bývalý název od roku 2004 dostal do podtitulu a názvem je "Živá archeologie". Po obsahové stránce se časopis orientuje také na dění v
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 13/2011
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Časopis Živá archeologie vznikl v roce 2000, tehdy s názvem "Rekonstrukce a experiment v archeologii". Cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí u nás, dát našim autorům prostor pro publikaci a diskuzi. Po formální stránce se bývalý název od roku 2004 dostal do podtitulu a názvem je "Živá archeologie". Po obsahové stránce se časopis orientuje také na dění v
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 14/2012 sešit I.
Filozofická fakulta, UHK
Živá archeologie. (Re) konstrukce a experiment v archeologii. Téma I.  Tento objev jsem nečekal - Otětičky - zaniklá středověká vesnice na okraji České Sibiře - Měly mladoneolitické rondely také valy? - Metabazit z Jizerských hor - Modrý štít a kulturní dědictví v době ozbrojených konfliktů - Arikamedu, římské obchodní emporium v jihovýchodní Indii - Hrady Příběrtice a Příběničky jako součást
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 14/2012 sešit II.
Filozofická fakulta, UHK
Živá archeologie. (Re) konstrukce a experiment v archeologii. Sešit II. / Téma I.  Prezentace archeologie - Prezentace památek severní Dalmácie - Muzeum krapinských neandržáců: velkolepá multimediální cesta nejen do pravěku - Využití průzkumů veřejného mínění pro potřeby zjištění vztahu mezi archeologií a veřejností v ČR - Počátky prezentace archeologického kulturního dědictví v Národním muzeu -
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 16/2014
Filozofická fakulta UHK
Archeologie využívání zdrojů - Lovci a sběrači na cestách - Dokumentace reliktů středověké těžby kovů a Železných horách - Kostěný nástroj, nebo ohlodaná kost?  Zn. Zeptejte se traseologů   Varia - Archeodidaktika jako didaktická transformace dějin pravěku - Paleolitická štípaná industrie a její použitelnost k lovu - Můj dům, můj hrad - Specifické sídlištní struktury ve společnostech trpících
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 17/2015
Filozofická fakulta UHK
70 let Jiřího Waldhausera - Rekonstrukce hrobu bojovníka z Palárikova - Otázka antropofagie doby bronzové na území Čech - Červenofigurová číše ze sbírek UPM v Praze a technika její malované výzdoby - Odraz roubené konstrukce v mazanicových otiscích - Experiment s odlievacou formou z Čierných Kĺačian - Ke stavu poznání hrnčířských pecí z doby laténské v Čechách a na Moravě - Středověké zlatorudné
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 18/2016
Filozofická fakulta UHK
Archeologie pohybu - Tarquinia and the Celts? - S větrem v zádech na ledu a sněhu - Vrtání kamene dutým vrtákem v pravěku - Stopy působení římských architektů na jižní Moravě - Charakteristika a rekonstukce nástroje typu "píšťala" - Neolit Maghrebu ve světle nových radiokarbonových dat - The Earliest Maritime Voyaging in the Mediterranean: View from Sea - Možnosti použití vrtného průzkumu při
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 19/2017
Filozofická fakulta UHK
Téma - Archeologie moci - Kostěné harpuny z lokality Kunda-Lammasmägi - Otroci: Neviditelní lidé minulosti? - Archeologická stopa (vel)moci na nepřátelském území - Otrok, který se stal králem - Možnosti identifikace elit doby bronzové - A Sumerian and an Elamite Fragment of Cuneiform Royal Inscriptions - Mocní a jejich hry: Hrací kostky v rukách příslušníků elit doby římské - Polní tábor pruského
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 20/2018
kolektiv autorů, UHK
Téma: 80 let Ivana Pavlů - Rozhovor s prof. Ivanem Pavlů - Balkán - Karpatská korlina - Čechy: kultúrno-chronologický kontext - Archeologický kontext výrobního řetězce neolitických kamenných broušených nástrojů a makrolitických artefaktů - Domácnosti prvních zemědělců - Zoomorfní plastiky z obchvatu Kolína - Bylany - klíč k archeologii neolitu - Sídliště Bylany u Kutné Hory pohledem organické
naše cena 94,00 Kč

img


Téma: půlstoletí exprerimentátora Bohumíra Dragourna -Kuželový vrták-nová možnost vrtání kamenných nástrojů v pravěku - Raně středověké obytné stavby z Čelákovic-V Rybníčkách - Podlaha jako experiment - Plnou plachtou vpřed! - Stručný přehled popularizace archeologie -  Archeologie větru   Třetí ročník studentské archeologické konference na Univerzitě Hradec Králové Experiment rock art s využitím
naše cena 94,00 Kč

img