Úvod » Knihy FF » MLHY NA CHLUMU PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA V OPTICE MODERNÍ HISTORIOGRAFIE


        

MLHY NA CHLUMU PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA V OPTICE MODERNÍ HISTORIOGRAFIE

kolektiv autorů

img

 

Skladem: 63,00 ks
Číslo produktu: ISBN 978-80-87686-22-5
Výrobce: MVČ HK a FF UHK
Parametr 1: dějiny, historie
Parametr 2: rok vydání 2018
Parametr 3: brožovaná 378 str., 21 x 15 cm
naše cena bez DPH: 286,36 Kč
naše cena s DPH (10 %):
315,00 Kč

do košíku:
  ks  

Ambicí autorského kolektivu bylo zamyslet se při příležitosti 150. výročí prusko-rakouského konfliktu nad postavením této historické události v současném dějepisectví. Cílem bylo pojednat tuto problematiku v největší možné pestrosti a šíři. Kniha proto obsahuje jak příspěvky tradičního vojensko-historického rázu, tj. kladoucí důraz na operační dějiny války, i pokusy o nové uchopení tématu válečných dějin. Znovu otevírána jsou jak témata klasická, u nichž se autoři snaží o novou interpretaci známých událostí, tak témata inovativní, která lze označit za pole neorané. Na vzniku knihy se podílely více než tři desítky badatelů různých specializací (historie, dějiny umění, archivnictví a pomocné vědy historické, archeologie, geografie), pocházejících nejen z České republiky, ale také z Rakouska, Německa, Maďarska, ale i Spojených států amerických. Především tento fakt tak naplňuje cíl různosti autorských přístupů, ale i témat. Ambicí autorského kolektivu bylo totiž upozornit i na témata, která klasické vojenské dějepisectví tradičně opomíjí.

Publikace tak přináší zamyšlení nad historiografií prusko-rakouské války, představuje různé politické aspekty kořenů prusko-rakouského konfliktu i jeho důsledků a širšího kontextu. Stěžejní část samozřejmě představuje vlastní průběh válečných událostí, přičemž v popředí stojí klíčová rozhodující bitva u Hradce Králové. Vedle toho se však jednotliví autoři zamýšlejí nad proměnami vojenství na přelomu starého a nového věku, diskutována je role bastionových pevností či je analyzována mobilizace rakouské armády optikou geografie. Válka však také nemalou tíhou dolehla na bedra civilního obyvatelstva a poznamenala také hospodářství válčících států. Proto se pozornosti těší také sociální a ekonomické důsledky války z roku 1866. Poslední tematická část je pak věnována neméně důležité otázce budování, formování a udržování paměti na válku z roku 1866. Především královéhradecké bojiště, čítající dnes na pět set pomníků a válečných hrobů, se proměnilo v unikátní památkovou zónu ještě v závěru 19. století, a zdejší pomníky, které významně ovlivnily tvář zdejší krajiny. Tedy i odraz historických událostí v literatuře, malířství, sochařství, ale i dějepisectví nemůže přijít zkrátka. Obzvláště cenným příspěvkem je uchopení problematiky války z roku 1866 archeology, neboť otevírají zcela nový úhel pohledu.

Výročí prusko-rakouského konfliktu, které se stalo podnětem pro tuto publikaci, je tak příležitostí nejen k bilančnímu ohlédnutí zpět za tradicí bádání o válečném roce 1866, ale také výzvou k pokusu vytyčit cesty, kterými by se studium mohlo vydat kupředu. Je totiž zjevné, že i po 150 letech představuje problematika prusko-rakouské války téma s velkým potenciálem, zvláště uchopí-li se inovativním způsobem a mezioborově.