ZBOŽÍ V AKCI


Hledání dle parametrů:


          
Předkládaná publikace poprvé uceleně představuje výsledky archeologických výzkumů z prostředí bojišť z roku 1866 na území České republiky. Jelikož nebyla na podobné pozůstatky této války v minulosti upřena větší pozornost archeologů, prezentuje publikace i zcela nové poznatky z nedestruktivních prospekcí východočeských bojišť, které mohou pozměnit zažitý pohled na mnohé historické události.
naše cena 152,00 Kč

img


V době, kdy už ve vestfálských městech několik let jednali diplomaté válčících států o míru, vpadl do špatně chráněného Českého království švédský generál Hans Christoph Königsmarck a v létě 1648 směle zaútočil přímo na jeho srdce, Prahu. Při nočním přepadu překonal na západě pražské hradby a po krátkém boji ovládl Hradčany i Malou Stranu. Hradní sbírky a šlechtické paláce byly vypleněny. Průnik
naše cena 210,00 Kč

img


Kniha se věnuje hmotné kultuře šlechtických sídel v severovýchodních Čechách ve středověku a raném novověku. Ta přitom není ve středu zájmu autora jen sama o sobě, ale i pro svou výpovědní hodnotu pro poznání každodenního života obyvatel (nejen) vybraných sídel. Na základě zdokumentovaných a vyhodnocených artefaktů různého materiálového složení a funkce lze doložit některé hospodářské aktivity v
naše cena 359,00 Kč

img


naše cena 60,00 Kč

img


Během doby laténské se v oblastech severně od Alp poprvé uplatňují významné technologické inovace v hrnčířské výrobě. Jednou z nich je užití dvoukomorových vertikálních pecí k výpalu keramiky. Nálezy těchto pecí ukazují značnou konstrukční a tvarovou rozmanitost, která poskytuje vodítka k řešení otázek spojených s jejich původem, vývojem a v neposlední řadě též významem pro poznání organizace
naše cena 494,00 Kč

img


Ambicí autorského kolektivu bylo zamyslet se při příležitosti 150. výročí prusko-rakouského konfliktu nad postavením této historické události v současném dějepisectví. Cílem bylo pojednat tuto problematiku v největší možné pestrosti a šíři. Kniha proto obsahuje jak příspěvky tradičního vojensko-historického rázu, tj. kladoucí důraz na operační dějiny války, i pokusy o nové uchopení tématu
naše cena 315,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - z jakéhokoliv roku 550,- Kč.
naše cena 299,00 Kč

img


Významný, avšak doposud opomíjený urbanista, výtvarný návrhář a architekt východočeské moderny Oldřich Liska (1881–1959) působil v letech 1908–1947 ve čtyřech královéhradeckých projekčních kancelářích. Během své činnosti byl autorem největšího počtu architektonických realizací v Hradci Králové v rámci meziválečného období. V tomto městě se také stal spoluautorem několika urbanizačních studií,
naše cena 251,00 Kč

img


Sedm slov
Marek Tomeček
Pozitivní a negativní slova tvoří základ etiky i politiky: v etice se na zápornosti etických slov („vražda“) všichni shodnou, v politice naopak polarita slov vede ke sporům a nedorozumění. Proč tomu tak je? O slovech začínáme mluvit, když si přestáváme rozumět. Jsou to pro nás nástroje porozumění a sociální interakce. Pomáhají nám vytvářet vztahy k ostatním lidem a dávat jim najevo naše
naše cena 252,00 Kč

img


Kniha ve dvaceti kapitolách ukazuje, že unikátní moderní urbansimus a architektura města Hradec Králové spočívá ve vrstvení odkazů historických epoch, v systematickém včlenění struktury veřejné zeleně do tehdejší představy o moderní metropoli a v organickém propojení progresivních i tradičních architektonickýh forem. Poskytuje nejen nové interpretace děl ikonických architektů, ale přináší i
naše cena 584,00 Kč

img


Publikace "The Early Iron Age in Central Europe" obsahuje vybrané příspěvky, přednesené jako referáty ve stejnojmenné sekci na konferenci v Hradci Králové 2.- 4. 7. 2015.
naše cena 197,00 Kč

img


STUDIE Anna Košátková, Jans Enikel, Otakar Štýrský a Jan z Viktringu. Glosátoři dějin českého království David Papajík, K osobnosti a charakteru Haška z Valdštejna Lucie Barešová, Bartoňové z Dobenína a jejich spolupráce s předními umělci 1. poloviny 20. století Andrzej Malkiewicz, Rok 1938 w publikacjach polskich historyków Aleš Roubal, Oslavy 50. výročí Československa na Hradecku MATERIÁLOVÉ
naše cena 105,00 Kč

img


Živá archeologie 20/2018
kolektiv autorů, UHK
Téma: 80 let Ivana Pavlů - Rozhovor s prof. Ivanem Pavlů - Balkán - Karpatská korlina - Čechy: kultúrno-chronologický kontext - Archeologický kontext výrobního řetězce neolitických kamenných broušených nástrojů a makrolitických artefaktů - Domácnosti prvních zemědělců - Zoomorfní plastiky z obchvatu Kolína - Bylany - klíč k archeologii neolitu - Sídliště Bylany u Kutné Hory pohledem organické
naše cena 94,00 Kč

img

Vítejte v e-shopu Univerzity Hradec Králové!

Vítejte v internetovém obchodě Univerzity Hradec Králové! Zaujala Vás některá z našich publikací, ale nemáte cestu do Hradce Králové? Nevadí! Právě pro Vás je určen tento internetový obchod.

Celou objednávku můžete vyřídit ze svého počítače a publikace Vám doručíme poštou až do domu! Vyberte si vlevo oblast Vašeho zájmu, přejeme Vám příjemný nákup!

Akce -slevy !