ZBOŽÍ V AKCI


Hledání dle parametrů:


          
Předkládaná publikace poprvé uceleně představuje výsledky archeologických výzkumů z prostředí bojišť z roku 1866 na území České republiky. Jelikož nebyla na podobné pozůstatky této války v minulosti upřena větší pozornost archeologů, prezentuje publikace i zcela nové poznatky z nedestruktivních prospekcí východočeských bojišť, které mohou pozměnit zažitý pohled na mnohé historické události.
naše cena 152,00 Kč

img


V době, kdy už ve vestfálských městech několik let jednali diplomaté válčících států o míru, vpadl do špatně chráněného Českého království švédský generál Hans Christoph Königsmarck a v létě 1648 směle zaútočil přímo na jeho srdce, Prahu. Při nočním přepadu překonal na západě pražské hradby a po krátkém boji ovládl Hradčany i Malou Stranu. Hradní sbírky a šlechtické paláce byly vypleněny. Průnik
naše cena 210,00 Kč

img


Mezi nezbytnou výbavu každého historika patří osvojení si pravidel ediční praxe. Návody pro přepis raně novověkých jazykově českých textů, jež jsou objektem zájmu, sice existují, nelze je však aplikovat bez znalosti vývoje jazyka v daném období. Komplikací je ovšem skutečnost, že v současné době není k dispozici slovník češtiny doby střední a barokní. Předkládaná skripta, jež autorka vytvořila na
naše cena 88,00 Kč

img


Dějiny Angoly
doc. Jan Klíma
Dějiny Angoly Odborník na dějiny portugalskojazyčných zemí doc. Jan Klíma z katedry politologie FF UHK zpracoval pro Nakladatelství Lidové noviny druhé vydání Dějin Angoly (2019, 493 stran). Jedna z největších afrických zemí si zaslouží mimořádné pozornosti nejen pro obrovské ekonomické kapacity, ale také pro svou dříve konfliktní, nyní konsolidační roli v důležitém jihoafrickém, atlantském a
naše cena 399,00 Kč

img


Kniha se věnuje hmotné kultuře šlechtických sídel v severovýchodních Čechách ve středověku a raném novověku. Ta přitom není ve středu zájmu autora jen sama o sobě, ale i pro svou výpovědní hodnotu pro poznání každodenního života obyvatel (nejen) vybraných sídel. Na základě zdokumentovaných a vyhodnocených artefaktů různého materiálového složení a funkce lze doložit některé hospodářské aktivity v
naše cena 359,00 Kč

img


Tato skripta vznikla zejména jako pomůcka pro předmět Kapitoly z církevních dějin, který se nabízí studentům historických oborů Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Autor si však dovoluje vyjádřit naději, že může posloužit i v rámci jiných předmětů a při studiu obecných i českých dějin tam, kde se stýkají či prolínají s dějinami církevními. Pomůcka je rozdělena na tři oddíly. První
naše cena 60,00 Kč

img


doc. Jan Klíma z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové monograficky zpracovat vývoj literatury na Kapverdských ostrovech. Kniha vychází z kulturních, jazykových a historických specifik, které dnešnímu africkému samostatnému státu odkázal portugalský kolonialismus, zároveň bere v úvahu jazykové a dějinné prolínání s portugalským a brazilským písemnictvím a sounáležitost
naše cena 249,00 Kč

img


Během doby laténské se v oblastech severně od Alp poprvé uplatňují významné technologické inovace v hrnčířské výrobě. Jednou z nich je užití dvoukomorových vertikálních pecí k výpalu keramiky. Nálezy těchto pecí ukazují značnou konstrukční a tvarovou rozmanitost, která poskytuje vodítka k řešení otázek spojených s jejich původem, vývojem a v neposlední řadě též významem pro poznání organizace
naše cena 494,00 Kč

img


Ambicí autorského kolektivu bylo zamyslet se při příležitosti 150. výročí prusko-rakouského konfliktu nad postavením této historické události v současném dějepisectví. Cílem bylo pojednat tuto problematiku v největší možné pestrosti a šíři. Kniha proto obsahuje jak příspěvky tradičního vojensko-historického rázu, tj. kladoucí důraz na operační dějiny války, i pokusy o nové uchopení tématu
naše cena 315,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - z jakéhokoliv roku 550,- Kč.
naše cena 99,00 Kč

img


Významný, avšak doposud opomíjený urbanista, výtvarný návrhář a architekt východočeské moderny Oldřich Liska (1881–1959) působil v letech 1908–1947 ve čtyřech královéhradeckých projekčních kancelářích. Během své činnosti byl autorem největšího počtu architektonických realizací v Hradci Králové v rámci meziválečného období. V tomto městě se také stal spoluautorem několika urbanizačních studií,
naše cena 251,00 Kč

img


Sedm slov
Marek Tomeček
Pozitivní a negativní slova tvoří základ etiky i politiky: v etice se na zápornosti etických slov („vražda“) všichni shodnou, v politice naopak polarita slov vede ke sporům a nedorozumění. Proč tomu tak je? O slovech začínáme mluvit, když si přestáváme rozumět. Jsou to pro nás nástroje porozumění a sociální interakce. Pomáhají nám vytvářet vztahy k ostatním lidem a dávat jim najevo naše
naše cena 252,00 Kč

img


Publikace "The Early Iron Age in Central Europe" obsahuje vybrané příspěvky, přednesené jako referáty ve stejnojmenné sekci na konferenci v Hradci Králové 2.- 4. 7. 2015.
naše cena 197,00 Kč

img


STUDIE Anna Košátková, Jans Enikel, Otakar Štýrský a Jan z Viktringu. Glosátoři dějin českého království David Papajík, K osobnosti a charakteru Haška z Valdštejna Lucie Barešová, Bartoňové z Dobenína a jejich spolupráce s předními umělci 1. poloviny 20. století Andrzej Malkiewicz, Rok 1938 w publikacjach polskich historyków Aleš Roubal, Oslavy 50. výročí Československa na Hradecku MATERIÁLOVÉ
naše cena 99,00 Kč

img


Téma: půlstoletí exprerimentátora Bohumíra Dragourna -Kuželový vrták-nová možnost vrtání kamenných nástrojů v pravěku - Raně středověké obytné stavby z Čelákovic-V Rybníčkách - Podlaha jako experiment - Plnou plachtou vpřed! - Stručný přehled popularizace archeologie -  Archeologie větru   Třetí ročník studentské archeologické konference na Univerzitě Hradec Králové Experiment rock art s využitím
naše cena 94,00 Kč

img

Vítejte v e-shopu Univerzity Hradec Králové!

Vítejte v internetovém obchodě Univerzity Hradec Králové! Zaujala Vás některá z našich publikací, ale nemáte cestu do Hradce Králové? Nevadí! Právě pro Vás je určen tento internetový obchod.

Celou objednávku můžete vyřídit ze svého počítače a publikace Vám doručíme poštou až do domu! Vyberte si vlevo oblast Vašeho zájmu, přejeme Vám příjemný nákup!

Akce -slevy !