Úvod »Periodika FF» České, slovenské a československé dějiny 20. století VI.


        

České, slovenské a československé dějiny 20. století VI.

Sylva Sklenářová (ed.)

img

 

Skladem: 0,00 ks
Číslo produktu: ISBN 978-80-7405-164-7
Výrobce: Ústí nad Orlicí, Oftis
Parametr 1: vázaná 316 stran
Parametr 2: rok vydání 2012
Parametr 3: 20,5 x 14 cm
naše cena bez DPH: 104,55 Kč
naše cena s DPH (10 %):
115,00 Kč

Kolektivnímonografie České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. je v pořadí již sedmým příspěvkem k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači doktorského studia a historikové mladších generací.

Hradecké setkávání mladých vědeckých pracovníků historických oborů má dnes již několikaletou tradici. Akce zamýšlená původně jako prostor pro setkávání té nejmladší badatelské generace, tj. doktorandů historických věd, se postupně stala záležitostí prestižní, což dokazuje stále se zvětšující počet zájemců o ni. Se svými příspěvky přijíždějí do Hradce Králové nejen postgraduální studenti, ale rovněž odborní asistenti, z nichž mnozí mají již namířeno k habilitačnímu řízení, pracovníci vědeckých institucí, archivů, knihoven, muzeí, akademií věd, dále pedagogové atp. Témata, jimiž se zabývají, jsou značně rozmanitá. Z několikaletých zkušeností víme, že většina autorů s prezentovanými výsledky svého bádání dále pracuje, dokáže je zpřesňovat a dospět tak často k velmi překvapivému poznání historické skutečnosti. Mnozí z nich navíc vynikají neotřelými interpretačními schopnostmi, disponují širokým nadhledem nad zkoumanou problematikou a komplexním viděním historických faktů a jejich souvislostí.

Několik desítek odborných referátů, které na konferenci zazněly, přispěly k poznání českých, slovenských a československých dějin z různých pohledů. Naprostá většina příspěvků přinesla zajímavé informace, které vycházely z původního výzkumu účastníků. Tyto poznatky zazněly na konferenci vůbec poprvé, což také dokládá, že se z hradeckého setkávání stal prostor pro prezentování zcela nových historických objevů. Stejně reprezentativní bylo i složení účastníků. Kromě pracovníků a doktorandů z řad Historického ústavu FF UHK přispěli ke
zdárnému průběhu konference svými vystoupeními historici a doktorandi z Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Akademie věd České republiky a z dalších vědeckých a pedagogických pracovišť. Slovenskou historickou vědu pak reprezentovali přihlášení účastníci např. z Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře či reprezentanti Slovenské akademie věd v Bratislavě. Kromě Čechů a Slováků potvrdili v sedmém ročníku konference svou účast i historici z Německa nebo Maďarska.

Výstupem odborných konferenčních referátů a recenzního řízení se stala tato kolektivní monografie. Více než dvě desítky zde publikovaných příspěvků si plně zaslouží pozornost vědecké i široké veřejnosti.