Periodika FF

Řadit podle 
Výrobce 

Předkládaná kolektivní monografie je již tradičním příspěvkem Historického ústavu FF UHK k poznání soudobých českých, slovenských a československých dějin. Historický ústav FF UHK, zejména jeho mladší badatelská generace, uspořádal v březnu 2009 již čtvrtý ročník konference, jejímž jednotícím tématem byly opět dějiny 20. století nahlížené optikou vývoje české a slovenské společnosti.
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a československé dějiny 20. století IX.
Tomáš Hradecký - Pavel Horák - Pavel Boštík a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. je devátým dílem sérií kolektivních monografií k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2014 na Filozofické fakultě UHK. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači doktorského
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a československé dějiny 20. století V.
Veronika Středová, Jiří Štěpán a kol.
Kolektivnímonografie České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. je v pořadí již pátým svazkem každoročně očekávaqného souboru textů k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení sjíždí vždy na počátku jara na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde o svých výzkumech a jejich výsledcích
naše cena 115,00 KčKolektivnímonografie České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. je v pořadí již sedmým příspěvkem k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači
naše cena 115,00 KčKolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. je v pořadí již sedmým příspěvkem k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2012 na Filozofické fakultě UHK. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači doktorského studia a
naše cena 115,00 KčČeské, slovenské a československé dějiny 20. století VIII.
Pavel Horák - Tomáš Hradecký a kolektiv
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. je osmým dílem sérií kolektivních monografií k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2013 na Filozofické fakultě UHK. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači doktorského studia
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a československé dějiny 20. století X.
Pavel Horák, Pavel Boštík, Jaromír Karpíšek, Zbyněk Sturz a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století X., je fyzickým důkazem úspěšného završení první dekády stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané v Hradci Králové. Ta se etablovala mezi tradiční místa setkání nastupující generace historiků a stala se platformou pro prezentaci dosud neprobádaných témat a originálních
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a čsl. dějiny 20. století XI.
Jaromír Karpíšek, Zbyněk Sturz, Marie Bláhová a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století XI., završením úsilí účastníků stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané každoročně v Hradci Králové. Ta se stala místem setkávání, prezentace výsledků vědeckého bádání a kritické diskuse mezi nastupující generací historiků. Za účasti badatelů a komentátorů nejen z České
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a čsl. dějiny 20. století XII.
Jaromír Karpíšek, Zbyněk Sturz, Marie Bláhová a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století XII., je výsledkem práce účastníků stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané každoročně v Hradci Králové. Ta se stala místem setkávání, prezentace výsledků vědeckého bádání a kritické diskuse mezi nastupující generací historiků. Za účasti badatelů a komentátorů nejen z
naše cena 115,00 Kč

img


Journal of Ibero-American Studies 1/2009
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Odborný časopis Journal of Ibero-American Studies, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, volně navazuje na tři předešlá čísla periodika KIAS Papers. Ročenka však nezměnila jen název, nýbrž se transformovala v recenzovaný akademický časopis. V tomto čísle je možné najít rozmanité články zabývající se politickými a sociálními otázkami latinskoamerického regionu. Texty tohoto
běžná cena 160,00 Kč
naše cena 75,00 Kč

img


Journal of Ibero-American Studies 3/2011-1
Univerzita Hradec Králové
Journal of Ibero-American Studies 3/2011-1 (latinskoamerické vydání) Odborný recenzovaný časopis Journal of Ibero-American Studies, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, představuje první svazek třetího ročníku. V tomto čísle najdete řadu zajímavých článků zaměřených zejména na problematiku latinskoamerického regionu, resp. analýzu aktuálních voleb, které v regionu v nedávné
běžná cena 99,00 Kč
naše cena 75,00 Kč

img


Journal of Ibero-American Studies 3/2011-2
Univerzita Hradec Králové
Journal of Ibero-American Studies 3/2011-2 (africké vydání) Odborný recenzovaný časopis Journal of Ibero-American Studies, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, představuje druhý svazek třetího ročníku. V tomto čísle najdete řadu zajímavých článků zaměřených na problematiku afrického regionu, resp. analýzu aktuálních voleb, které v nedávném období proběhly v místních španělsky
běžná cena 99,00 Kč
naše cena 75,00 Kč

img


Journal of Ibero-American Studies 4/2012-1-2
Center of Ibero-American Studies
Journal of Ibero-American Studies 4/2012-1-2 Odborný recenzovaný časopis Journal of Ibero-American Studies, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, představuje souborný svazek čtvrtého ročníku. V tomto čísle najdete řadu zajímavých článků zaměřených na problematiku latinskoamerického regionu, resp. analýzu aktuálních voleb, které v regionu v nedávné době proběhly. Konkrétně se
naše cena 78,00 Kč

img


Journal of Ibero-American Studies 5/2013-1-2
Center of Ibero-American Studies FF UHK
anotace
naše cena 119,00 Kč

img


KIAS Papers 2007
Pavlína Springerová – Jan Haisman (eds.)
V roce 2007 publikoval Kabinet ibero-amerických studií druhé vydání vlastního sborníku s názvem KIAS Papers 2007. Tato ročenka obsahuje texty věnované ibero-americkému regionu. KIAS Papers 2007 představil historický, politický a sociologický náhled na hluboké změny v Mexiku. Další témata jsou spjatá s otázkami rozvoje Španělska a se vztahy mezi Evropskou unií a karibským regionem. V neposlední
naše cena 131,00 KčKIAS Papers 2008
Pavlína Springerová – Jan Haisman (eds.)
Třetí číslo KIAS Papers, publikované Kabinetem ibero-amerických studií, je zaměřeno na politicko-vědní a sociálně-antropologické otázky vztahující se k regionu španělsky a portugalsky hovořících zemí. Toto vydání obsahuje velmi rozmanité články. Jedná se o historickou studii česko-portugalských vztahů, sociálně-antropologický text věnující se sociálním změnám v novém Mexiku, politickou analýzu
běžná cena 131,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Kladský sborník VI
kolektiv autorů
Kladský sborník, do něhož přispívají především čeští a polští historici, sdružení v Kladské komisi historiků, přináší řadu podnětných článků, které přispívají k poznání této malé zemičky, patřící kdysi k Čechám, posléze k Německu a dnes k Polsku. Sborník již nevychází, k dispozici jsou některá starší čísla.
běžná cena 164,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Kladský sborník VII
kolektiv autorů
Kladský sborník, do něhož přispívají především čeští a polští historici, sdružení v Kladské komisi historiků, přináší řadu podnětných článků,které přispívají k poznání této malé zemičky, patřící kdysi k Čechám, posléze k Německu a dnes k Polsku. Sborník již nevychází, k dispozici jsou některá starší čísla. Studie a statě ISSN 1212-1223
běžná cena 131,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Modern Africa: Politics, History, and Society je časopis vydávaný Katedrou politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jedná se o recenzovaný odborný časopis vydávaný v anglickém jazyce, který zahrnuje texty vztahující se k politickým, sociálním a historickým tématům afrického kontinentu. Časopis je interdisciplinární a zahrnuje témata humanitních a společenských věd, konkrétně z
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2013 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2014 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2014 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2015 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2015 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2016 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2016 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2017 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2017 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2017 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Smíšená úřední kniha polensko-přibyslavského panství. Urbář panství z roku 1636 a opisy zejdlicovských písemností z let 1597-1618 (diplomaticko-paleografický rozbor a edice pramene) Archivní fond Velkostatek Polná-Přibyslav a Pohled, který je uložen v Moravském zemském archivu v Brně, v sobě mimo jiné ukrývá jednu úřední knihu hodnou zvýšené pozornosti. Tato kniha je smíšeného charakteru, neboť
naše cena 349,00 Kč

img


První svazek (celkově 25. svazek) obnovené řady Východočeských listů historických přináší studie a materiálové statě českých historiků. Doplňujícími rubrikami jsou Zprávy, Recenze a Kronika. Východočeské listy historické jsou vědeckým recenzovaným neimpaktovaným časopisem ČR. Studie Miroslav Plaček, Vývoj hradu v Polné – současné možnosti poznání. Jaroslav Boubín, Mírový projekt Jiřího z Poděbrad.
běžná cena 155,00 Kč
naše cena 77,00 Kč

img


26. svazek obnovené řady Východočeských listů historických přináší studie a materiálové statě českých historiků. Doplňujícími rubrikami jsou Zprávy, Recenze a Kronika. Východočeské listy historické jsou vědeckým recenzovaným neimpaktovaným časopisem ČR. Studie Milan Moník, Opovědník Jiří a epilog rodu Kopidlanských z Kopidlna. Jiří Plachý, Návrat nechtěných spojenců (Problém repatriace vojáků
běžná cena 155,00 Kč
naše cena 77,00 Kč

img


Tématické vymezení 27. svazku VLH přináší studie a materiálové statě českých historiků k tématu „Československé školství po roce 1945“. Doplňujícími rubrikami jsou Zprávy, Recenze a Z biografického lexikonu. Východočeské listy historické jsou vědeckým recenzovaným neimpaktovaným časopisem ČR. Studie Markéta Devátá, Vysoká škola politická a sociální v systému Národní fronty. Petr Cajthaml,
naše cena 155,00 Kč

img


28. svazek VLH přináší studie a materiálové statě českých historiků. Doplňujícími rubrikami jsou Zprávy, Recenze a Z biografického lexikonu. Východočeské listy historické jsou vědeckým recenzovaným neimpaktovaným časopisem ČR. Studie Pavla Slavíčková, „Statek svůj dej komu chceš...“ Právní nároky dětí v rámci dědického řízení v raně novověkém městském prostředí.Roman Horký, Učitelský ústav
naše cena 155,00 Kč

img


Východočeské listy historické 29/2012 Východočeské listy historické jsou recenzovaným neimpaktovaným periodikem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. V obnovené řadě (od 25. svazku) přináší pravidelně studie, materiálové statě, zprávy, recenze a další informace z prostředí historické vědy.Rok 2012 přinesl změnu periodicity časopisu, který vychází již dvakrát ročně. Redakční rada doufá, že
naše cena 105,00 Kč

img


VLH 30/2013 obsahuje šest studií a pět materiálových statí z nejrůznějších oblastí historického výzkumu. Číslo přináší také zprávy, recenze a rubriku Z biografického lexikonu, která je do VLH zařazena naposledy v tomto svazku. Studie PAPAJÍK, David, Příčina smrti českého a uherského krále Ladislava Pohrobka v roce 1457 KILIÁN, Jan, Spor o broumovský protestantský kostel FELCMAN Ondřej – ŠINDELÁŘ
naše cena 155,00 Kč

img


31. svazek přináší nové texty texty předních českých historiků.STUDIEJindřich Dejmek | Tzv. Brežněvova doktrína a geneze československo–sovětské spojenecké smlouvy ze 7. května 1970Zdeněk Doskočil |Poslední léta Gustáva Husáka ve vězení a jeho klopotná cesta ke svobodě (1958–1960)Jana Vojtíšková | Václav Plácel z Elbinku, významná osobnost renesančního Hradce Králové (Příspěvek k dějinám
naše cena 155,00 Kč

img


Východočeské listy historické (VLH) obnovené v roce 2008 se dočkaly letošního roku další významné změny, tentokrát ve frekvenci a počtu svazků vydávaných v průběhu jednoho roku. VLH od roku 2014 vychází dvakrát ročně. Pozměněná redakční rada tím úspěšně dovršila svůj vytyčený cíl, který současně chápe jako nástroj dalšího kvantitativního rozmachu i kvalitativního růstu. V posledních letech jsme
naše cena 155,00 Kč

img


Třicátý třetí svazek VLH přináší nové odborné studie, které vznikly v autorské dílně českých historiků. Svazek není tematicky vymezen, čtenáři se tedy mohou těšit na rozmanitost textů od středověku až po moderní dějiny, včetně např. příspěvků k dějinám správy, gender history a urbanismu.STUDIEMartin Šandera | Spory a soudní kauzy knížete Jindřicha MinsterberskéhoJiří Havelka | Názory českých
naše cena 155,00 Kč

img


Druhý svazek VLH roku 2015 přináší čtyři odborné studie a materiálovou stať beze tematického zaměření čísla, recenze nových historických publikací a zprávy o česko-polské vědecké spolupráci.STUDIEMartin Kosař | Hrady na Trotince a HustířanceDavid Papajík | O narození Ladislava Pohrobka a jeho uherské korunovaci na králeMartina Tůmová | Město Opočno v prvním vojenském mapováníZuzana Popelková |
naše cena 155,00 Kč

img


STUDIE Zdeněk Duda / Buben výstavby socialismu. Místní rozhlasy v letech 1949-1950 pohledem Osvětové práce Jiří Havelka / Katolický ženský tisk a boj za volební právo žen (přelom 19. a 20. století) Tereza Siglová / Dluhy a zadlužení poddanského obyvatelstva na příkladu městeček pardubického panství v 16. a 17. stol. Jaromír Karpíšek / Vývoj půdní rozlohy zemědělakých závodů na Jihlavsku v období
naše cena 155,00 Kč

img


Studie Jaroslaw Malicki - K onymickým stopám jazykové historie okolí Broumovských stěn Martin Šandera - Jan Zajíc z Házmburka. Tvůrce programu a hlavní diplomat Zelenohorské jednoty Adam Hájek - Představitelé Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě s vojenskou minulostí - Eduard Chalupa a Karel Mihaliček Ladislav Kulhánek - Výrovský mlýn: Současný stav hospodářského a sociálního
naše cena 155,00 Kč

img


Studie Pavel Otmar Krafl / Konfraternity kladského kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina Anna Václavíková / Pohled na průmyslovou zaměstnanost v Československu v prvních poválečných letech (1945-1948) Zdeněk Doskočil / Básník Ladislav Novomeský v hledáčku Státní bezpečnosti (1948-1950) Leoš Nikrmajer / Česko-rakouské vztahy v jihočeských pohraničních okresech v období let 1989-1990  
naše cena 155,00 Kč

img


Výprodej skladových zásob všech starších čísel VLH, snížená cena á 50 Kč za 1 ks. Při odběru všech 7 publikací zvýhodněná cena 350 Kč.   Východočeské listy historické č. 23-24/2005 (dříve Listy katedry historie a Historického klubu - pobočky v Hradci Králové). Toto dvojčíslo je věnováno doc. PhDr. Ondřeji Felcmanovi, CSc., k jeho pětapadesátým narozeninám. V Hradci Králové 2005 vydal kolektiv
běžná cena 88,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Živá archeologie 10/2009
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Časopis Živá archeologie vznikl v roce 2000, tehdy s názvem "Rekonstrukce a experiment v archeologii". Cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí u nás, dát našim autorům prostor pro publikaci a diskuzi. Po formální stránce se bývalý název od roku 2004 dostal do podtitulu a názvem je "Živá archeologie". Po obsahové stránce se časopis orientuje také na dění v
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 11/2010
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Časopis Živá archeologie vznikl v roce 2000, tehdy s názvem "Rekonstrukce a experiment v archeologii". Cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí u nás, dát našim autorům prostor pro publikaci a diskuzi. Po formální stránce se bývalý název od roku 2004 dostal do podtitulu a názvem je "Živá archeologie". Po obsahové stránce se časopis orientuje také na dění v
naše cena 105,00 Kč

img


Živá archeologie 12/2011
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Časopis Živá archeologie vznikl v roce 2000, tehdy s názvem "Rekonstrukce a experiment v archeologii". Cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí u nás, dát našim autorům prostor pro publikaci a diskuzi. Po formální stránce se bývalý název od roku 2004 dostal do podtitulu a názvem je "Živá archeologie". Po obsahové stránce se časopis orientuje také na dění v
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 13/2011
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Časopis Živá archeologie vznikl v roce 2000, tehdy s názvem "Rekonstrukce a experiment v archeologii". Cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí u nás, dát našim autorům prostor pro publikaci a diskuzi. Po formální stránce se bývalý název od roku 2004 dostal do podtitulu a názvem je "Živá archeologie". Po obsahové stránce se časopis orientuje také na dění v
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 14/2012 sešit I.
Filozofická fakulta, UHK
Živá archeologie. (Re) konstrukce a experiment v archeologii. Téma I.  Tento objev jsem nečekal - Otětičky - zaniklá středověká vesnice na okraji České Sibiře - Měly mladoneolitické rondely také valy? - Metabazit z Jizerských hor - Modrý štít a kulturní dědictví v době ozbrojených konfliktů - Arikamedu, římské obchodní emporium v jihovýchodní Indii - Hrady Příběrtice a Příběničky jako součást
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 14/2012 sešit II.
Filozofická fakulta, UHK
Živá archeologie. (Re) konstrukce a experiment v archeologii. Sešit II. / Téma I.  Prezentace archeologie - Prezentace památek severní Dalmácie - Muzeum krapinských neandržáců: velkolepá multimediální cesta nejen do pravěku - Využití průzkumů veřejného mínění pro potřeby zjištění vztahu mezi archeologií a veřejností v ČR - Počátky prezentace archeologického kulturního dědictví v Národním muzeu -
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 15/2013 sešit I.
Filozofická fakulta, UHK
Odraz kulturních a sociálních změn v archeologických pramenech - Příběh mezollitického osídlení Kozákova - Neolit jako období izochronních změn a kontinuity. Co je za tím ? - Oděv a šperk langobardských žen - Skraelingové a Vikingové: limity kulturní adaptace - Studium dynamiky středověkých sídelních struktur v tzv. bojanovském újezdu - Možnosti studia organických zbytků na keramice zvoncovitých
naše cena 94,00 KčŽivá archeologie 15/2013 sešit II.
Filozofická fakulta, UHK
Sídelní struktury a architektura - Metamorfózy jednoho sídliště: o proměnách půdorysu neolitického domu v Jaroměři - Nové doklady staveb starší doby bronzové ve východních Čechách - Sídlištní, pohřební a výrobní areály v Holubicích - Laténská nadzemní stavba z Libišan - Geoarcheologický výzkum raně středověké kovárny - Etnoarcheologický výzkum tradiční architektury ve východním Rumunsku -
naše cena 94,00 KčŽivá archeologie 16/2014
Filozofická fakulta UHK
Archeologie využívání zdrojů - Lovci a sběrači na cestách - Dokumentace reliktů středověké těžby kovů a Železných horách - Kostěný nástroj, nebo ohlodaná kost?  Zn. Zeptejte se traseologů   Varia - Archeodidaktika jako didaktická transformace dějin pravěku - Paleolitická štípaná industrie a její použitelnost k lovu - Můj dům, můj hrad - Specifické sídlištní struktury ve společnostech trpících
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 17/2015
Filozofická fakulta UHK
70 let Jiřího Waldhausera - Rekonstrukce hrobu bojovníka z Palárikova - Otázka antropofagie doby bronzové na území Čech - Červenofigurová číše ze sbírek UPM v Praze a technika její malované výzdoby - Odraz roubené konstrukce v mazanicových otiscích - Experiment s odlievacou formou z Čierných Kĺačian - Ke stavu poznání hrnčířských pecí z doby laténské v Čechách a na Moravě - Středověké zlatorudné
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 18/2016
Filozofická fakulta UHK
Archeologie pohybu - Tarquinia and the Celts? - S větrem v zádech na ledu a sněhu - Vrtání kamene dutým vrtákem v pravěku - Stopy působení římských architektů na jižní Moravě - Charakteristika a rekonstukce nástroje typu "píšťala" - Neolit Maghrebu ve světle nových radiokarbonových dat - The Earliest Maritime Voyaging in the Mediterranean: View from Sea - Možnosti použití vrtného průzkumu při
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 19/2017
Filozofická fakulta UHK
Téma - Archeologie moci - Kostěné harpuny z lokality Kunda-Lammasmägi - Otroci: Neviditelní lidé minulosti? - Archeologická stopa (vel)moci na nepřátelském území - Otrok, který se stal králem - Možnosti identifikace elit doby bronzové - A Sumerian and an Elamite Fragment of Cuneiform Royal Inscriptions - Mocní a jejich hry: Hrací kostky v rukách příslušníků elit doby římské - Polní tábor pruského
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie. Supplementum 3
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Třetí supplementum časopisu Živá archeologie. anotaci
naše cena 207,00 Kč