Periodika FF

Řadit podle 
Výrobce 

Předkládaná kolektivní monografie je již tradičním příspěvkem Historického ústavu FF UHK k poznání soudobých českých, slovenských a československých dějin. Historický ústav FF UHK, zejména jeho mladší badatelská generace, uspořádal v březnu 2009 již čtvrtý ročník konference, jejímž jednotícím tématem byly opět dějiny 20. století nahlížené optikou vývoje české a slovenské společnosti.
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a československé dějiny 20. století IX.
Tomáš Hradecký - Pavel Horák - Pavel Boštík a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. je devátým dílem sérií kolektivních monografií k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2014 na Filozofické fakultě UHK. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači doktorského
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a československé dějiny 20. století V.
Veronika Středová, Jiří Štěpán a kol.
Kolektivnímonografie České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. je v pořadí již pátým svazkem každoročně očekávaqného souboru textů k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení sjíždí vždy na počátku jara na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde o svých výzkumech a jejich výsledcích
naše cena 115,00 KčKolektivnímonografie České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. je v pořadí již sedmým příspěvkem k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači
naše cena 115,00 KčKolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století VII. je v pořadí již sedmým příspěvkem k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2012 na Filozofické fakultě UHK. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači doktorského studia a
naše cena 115,00 KčČeské, slovenské a československé dějiny 20. století VIII.
Pavel Horák - Tomáš Hradecký a kolektiv
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. je osmým dílem sérií kolektivních monografií k soudobým českým, slovenským a československým dějinám z dílny mladé vědecké generace, která se v reprezentativním zastoupení setkala na počátku dubna roku 2013 na Filozofické fakultě UHK. O svých výzkumech a jejich výsledcích zde diskutovali posluchači doktorského studia
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a československé dějiny 20. století X.
Pavel Horák, Pavel Boštík, Jaromír Karpíšek, Zbyněk Sturz a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století X., je fyzickým důkazem úspěšného završení první dekády stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané v Hradci Králové. Ta se etablovala mezi tradiční místa setkání nastupující generace historiků a stala se platformou pro prezentaci dosud neprobádaných témat a originálních
naše cena 115,00 Kč

img


České, slovenské a čsl. dějiny 20. století XI.
Jaromír Karpíšek, Zbyněk Sturz, Marie Bláhová a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století XI., završením úsilí účastníků stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané každoročně v Hradci Králové. Ta se stala místem setkávání, prezentace výsledků vědeckého bádání a kritické diskuse mezi nastupující generací historiků. Za účasti badatelů a komentátorů nejen z České
naše cena 115,00 Kč

img


Journal of Ibero-American Studies 1/2009
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Odborný časopis Journal of Ibero-American Studies, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, volně navazuje na tři předešlá čísla periodika KIAS Papers. Ročenka však nezměnila jen název, nýbrž se transformovala v recenzovaný akademický časopis. V tomto čísle je možné najít rozmanité články zabývající se politickými a sociálními otázkami latinskoamerického regionu. Texty tohoto
běžná cena 160,00 Kč
naše cena 75,00 Kč

img


Journal of Ibero-American Studies 3/2011-1
Univerzita Hradec Králové
Journal of Ibero-American Studies 3/2011-1 (latinskoamerické vydání) Odborný recenzovaný časopis Journal of Ibero-American Studies, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, představuje první svazek třetího ročníku. V tomto čísle najdete řadu zajímavých článků zaměřených zejména na problematiku latinskoamerického regionu, resp. analýzu aktuálních voleb, které v regionu v nedávné
běžná cena 99,00 Kč
naše cena 75,00 Kč

img


Journal of Ibero-American Studies 3/2011-2
Univerzita Hradec Králové
Journal of Ibero-American Studies 3/2011-2 (africké vydání) Odborný recenzovaný časopis Journal of Ibero-American Studies, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, představuje druhý svazek třetího ročníku. V tomto čísle najdete řadu zajímavých článků zaměřených na problematiku afrického regionu, resp. analýzu aktuálních voleb, které v nedávném období proběhly v místních španělsky
běžná cena 99,00 Kč
naše cena 75,00 Kč

img


Journal of Ibero-American Studies 4/2012-1-2
Center of Ibero-American Studies
Journal of Ibero-American Studies 4/2012-1-2 Odborný recenzovaný časopis Journal of Ibero-American Studies, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, představuje souborný svazek čtvrtého ročníku. V tomto čísle najdete řadu zajímavých článků zaměřených na problematiku latinskoamerického regionu, resp. analýzu aktuálních voleb, které v regionu v nedávné době proběhly. Konkrétně se
naše cena 78,00 Kč

img


Journal of Ibero-American Studies 5/2013-1-2
Center of Ibero-American Studies FF UHK
anotace
naše cena 119,00 Kč

img


KIAS Papers 2007
Pavlína Springerová – Jan Haisman (eds.)
V roce 2007 publikoval Kabinet ibero-amerických studií druhé vydání vlastního sborníku s názvem KIAS Papers 2007. Tato ročenka obsahuje texty věnované ibero-americkému regionu. KIAS Papers 2007 představil historický, politický a sociologický náhled na hluboké změny v Mexiku. Další témata jsou spjatá s otázkami rozvoje Španělska a se vztahy mezi Evropskou unií a karibským regionem. V neposlední
naše cena 131,00 KčKIAS Papers 2008
Pavlína Springerová – Jan Haisman (eds.)
Třetí číslo KIAS Papers, publikované Kabinetem ibero-amerických studií, je zaměřeno na politicko-vědní a sociálně-antropologické otázky vztahující se k regionu španělsky a portugalsky hovořících zemí. Toto vydání obsahuje velmi rozmanité články. Jedná se o historickou studii česko-portugalských vztahů, sociálně-antropologický text věnující se sociálním změnám v novém Mexiku, politickou analýzu
běžná cena 131,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Kladský sborník VI
kolektiv autorů
Kladský sborník, do něhož přispívají především čeští a polští historici, sdružení v Kladské komisi historiků, přináší řadu podnětných článků, které přispívají k poznání této malé zemičky, patřící kdysi k Čechám, posléze k Německu a dnes k Polsku. Sborník již nevychází, k dispozici jsou některá starší čísla.
běžná cena 164,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Kladský sborník VII
kolektiv autorů
Kladský sborník, do něhož přispívají především čeští a polští historici, sdružení v Kladské komisi historiků, přináší řadu podnětných článků,které přispívají k poznání této malé zemičky, patřící kdysi k Čechám, posléze k Německu a dnes k Polsku. Sborník již nevychází, k dispozici jsou některá starší čísla. Studie a statě ISSN 1212-1223
běžná cena 131,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Modern Africa: Politics, History, and Society je časopis vydávaný Katedrou politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jedná se o recenzovaný odborný časopis vydávaný v anglickém jazyce, který zahrnuje texty vztahující se k politickým, sociálním a historickým tématům afrického kontinentu. Časopis je interdisciplinární a zahrnuje témata humanitních a společenských věd, konkrétně z
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2013 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2014 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2014 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2015 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2015 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2016 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2016 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2017 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2017 je 550 Kč
naše cena 299,00 Kč

img


První svazek (celkově 25. svazek) obnovené řady Východočeských listů historických přináší studie a materiálové statě českých historiků. Doplňujícími rubrikami jsou Zprávy, Recenze a Kronika. Východočeské listy historické jsou vědeckým recenzovaným neimpaktovaným časopisem ČR. Studie Miroslav Plaček, Vývoj hradu v Polné – současné možnosti poznání. Jaroslav Boubín, Mírový projekt Jiřího z Poděbrad.
běžná cena 155,00 Kč
naše cena 77,00 Kč

img


26. svazek obnovené řady Východočeských listů historických přináší studie a materiálové statě českých historiků. Doplňujícími rubrikami jsou Zprávy, Recenze a Kronika. Východočeské listy historické jsou vědeckým recenzovaným neimpaktovaným časopisem ČR. Studie Milan Moník, Opovědník Jiří a epilog rodu Kopidlanských z Kopidlna. Jiří Plachý, Návrat nechtěných spojenců (Problém repatriace vojáků
běžná cena 155,00 Kč
naše cena 77,00 Kč

img


Tématické vymezení 27. svazku VLH přináší studie a materiálové statě českých historiků k tématu „Československé školství po roce 1945“. Doplňujícími rubrikami jsou Zprávy, Recenze a Z biografického lexikonu. Východočeské listy historické jsou vědeckým recenzovaným neimpaktovaným časopisem ČR. Studie Markéta Devátá, Vysoká škola politická a sociální v systému Národní fronty. Petr Cajthaml,
naše cena 155,00 Kč

img


28. svazek VLH přináší studie a materiálové statě českých historiků. Doplňujícími rubrikami jsou Zprávy, Recenze a Z biografického lexikonu. Východočeské listy historické jsou vědeckým recenzovaným neimpaktovaným časopisem ČR. Studie Pavla Slavíčková, „Statek svůj dej komu chceš...“ Právní nároky dětí v rámci dědického řízení v raně novověkém městském prostředí.Roman Horký, Učitelský ústav
naše cena 155,00 Kč

img


Východočeské listy historické 29/2012 Východočeské listy historické jsou recenzovaným neimpaktovaným periodikem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. V obnovené řadě (od 25. svazku) přináší pravidelně studie, materiálové statě, zprávy, recenze a další informace z prostředí historické vědy.Rok 2012 přinesl změnu periodicity časopisu, který vychází již dvakrát ročně. Redakční rada doufá, že
naše cena 105,00 Kč

img


VLH 30/2013 obsahuje šest studií a pět materiálových statí z nejrůznějších oblastí historického výzkumu. Číslo přináší také zprávy, recenze a rubriku Z biografického lexikonu, která je do VLH zařazena naposledy v tomto svazku. Studie PAPAJÍK, David, Příčina smrti českého a uherského krále Ladislava Pohrobka v roce 1457 KILIÁN, Jan, Spor o broumovský protestantský kostel FELCMAN Ondřej – ŠINDELÁŘ
naše cena 155,00 Kč

img


31. svazek přináší nové texty texty předních českých historiků.STUDIEJindřich Dejmek | Tzv. Brežněvova doktrína a geneze československo–sovětské spojenecké smlouvy ze 7. května 1970Zdeněk Doskočil |Poslední léta Gustáva Husáka ve vězení a jeho klopotná cesta ke svobodě (1958–1960)Jana Vojtíšková | Václav Plácel z Elbinku, významná osobnost renesančního Hradce Králové (Příspěvek k dějinám
naše cena 155,00 Kč

img


Východočeské listy historické (VLH) obnovené v roce 2008 se dočkaly letošního roku další významné změny, tentokrát ve frekvenci a počtu svazků vydávaných v průběhu jednoho roku. VLH od roku 2014 vychází dvakrát ročně. Pozměněná redakční rada tím úspěšně dovršila svůj vytyčený cíl, který současně chápe jako nástroj dalšího kvantitativního rozmachu i kvalitativního růstu. V posledních letech jsme
naše cena 155,00 Kč

img


Třicátý třetí svazek VLH přináší nové odborné studie, které vznikly v autorské dílně českých historiků. Svazek není tematicky vymezen, čtenáři se tedy mohou těšit na rozmanitost textů od středověku až po moderní dějiny, včetně např. příspěvků k dějinám správy, gender history a urbanismu.STUDIEMartin Šandera | Spory a soudní kauzy knížete Jindřicha MinsterberskéhoJiří Havelka | Názory českých
naše cena 155,00 Kč

img


Druhý svazek VLH roku 2015 přináší čtyři odborné studie a materiálovou stať beze tematického zaměření čísla, recenze nových historických publikací a zprávy o česko-polské vědecké spolupráci.STUDIEMartin Kosař | Hrady na Trotince a HustířanceDavid Papajík | O narození Ladislava Pohrobka a jeho uherské korunovaci na králeMartina Tůmová | Město Opočno v prvním vojenském mapováníZuzana Popelková |
naše cena 155,00 Kč

img


STUDIE Zdeněk Duda / Buben výstavby socialismu. Místní rozhlasy v letech 1949-1950 pohledem Osvětové práce Jiří Havelka / Katolický ženský tisk a boj za volební právo žen (přelom 19. a 20. století) Tereza Siglová / Dluhy a zadlužení poddanského obyvatelstva na příkladu městeček pardubického panství v 16. a 17. stol. Jaromír Karpíšek / Vývoj půdní rozlohy zemědělakých závodů na Jihlavsku v období
naše cena 155,00 Kč

img


Studie Jaroslaw Malicki - K onymickým stopám jazykové historie okolí Broumovských stěn Martin Šandera - Jan Zajíc z Házmburka. Tvůrce programu a hlavní diplomat Zelenohorské jednoty Adam Hájek - Představitelé Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě s vojenskou minulostí - Eduard Chalupa a Karel Mihaliček Ladislav Kulhánek - Výrovský mlýn: Současný stav hospodářského a sociálního
naše cena 155,00 Kč

img


Studie Pavel Otmar Krafl / Konfraternity kladského kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina Anna Václavíková / Pohled na průmyslovou zaměstnanost v Československu v prvních poválečných letech (1945-1948) Zdeněk Doskočil / Básník Ladislav Novomeský v hledáčku Státní bezpečnosti (1948-1950) Leoš Nikrmajer / Česko-rakouské vztahy v jihočeských pohraničních okresech v období let 1989-1990  
naše cena 155,00 Kč

img


Výprodej skladových zásob všech starších čísel VLH, snížená cena á 50 Kč za 1 ks. Při odběru všech 7 publikací zvýhodněná cena 350 Kč.   Východočeské listy historické č. 23-24/2005 (dříve Listy katedry historie a Historického klubu - pobočky v Hradci Králové). Toto dvojčíslo je věnováno doc. PhDr. Ondřeji Felcmanovi, CSc., k jeho pětapadesátým narozeninám. V Hradci Králové 2005 vydal kolektiv
běžná cena 88,00 Kč
naše cena 50,00 Kč

img


Živá archeologie 10/2009
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Časopis Živá archeologie vznikl v roce 2000, tehdy s názvem "Rekonstrukce a experiment v archeologii". Cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí u nás, dát našim autorům prostor pro publikaci a diskuzi. Po formální stránce se bývalý název od roku 2004 dostal do podtitulu a názvem je "Živá archeologie". Po obsahové stránce se časopis orientuje také na dění v
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 11/2010
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Časopis Živá archeologie vznikl v roce 2000, tehdy s názvem "Rekonstrukce a experiment v archeologii". Cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí u nás, dát našim autorům prostor pro publikaci a diskuzi. Po formální stránce se bývalý název od roku 2004 dostal do podtitulu a názvem je "Živá archeologie". Po obsahové stránce se časopis orientuje také na dění v
naše cena 105,00 Kč

img


Živá archeologie 12/2011
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Časopis Živá archeologie vznikl v roce 2000, tehdy s názvem "Rekonstrukce a experiment v archeologii". Cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí u nás, dát našim autorům prostor pro publikaci a diskuzi. Po formální stránce se bývalý název od roku 2004 dostal do podtitulu a názvem je "Živá archeologie". Po obsahové stránce se časopis orientuje také na dění v
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 13/2011
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Časopis Živá archeologie vznikl v roce 2000, tehdy s názvem "Rekonstrukce a experiment v archeologii". Cílem časopisu bylo podpořit rozvoj archeologického experimentu a rekonstrukcí u nás, dát našim autorům prostor pro publikaci a diskuzi. Po formální stránce se bývalý název od roku 2004 dostal do podtitulu a názvem je "Živá archeologie". Po obsahové stránce se časopis orientuje také na dění v
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 14/2012 sešit I.
Filozofická fakulta, UHK
Živá archeologie. (Re) konstrukce a experiment v archeologii. Téma I.  Tento objev jsem nečekal - Otětičky - zaniklá středověká vesnice na okraji České Sibiře - Měly mladoneolitické rondely také valy? - Metabazit z Jizerských hor - Modrý štít a kulturní dědictví v době ozbrojených konfliktů - Arikamedu, římské obchodní emporium v jihovýchodní Indii - Hrady Příběrtice a Příběničky jako součást
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 14/2012 sešit II.
Filozofická fakulta, UHK
Živá archeologie. (Re) konstrukce a experiment v archeologii. Sešit II. / Téma I.  Prezentace archeologie - Prezentace památek severní Dalmácie - Muzeum krapinských neandržáců: velkolepá multimediální cesta nejen do pravěku - Využití průzkumů veřejného mínění pro potřeby zjištění vztahu mezi archeologií a veřejností v ČR - Počátky prezentace archeologického kulturního dědictví v Národním muzeu -
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 15/2013 sešit I.
Filozofická fakulta, UHK
Odraz kulturních a sociálních změn v archeologických pramenech - Příběh mezollitického osídlení Kozákova - Neolit jako období izochronních změn a kontinuity. Co je za tím ? - Oděv a šperk langobardských žen - Skraelingové a Vikingové: limity kulturní adaptace - Studium dynamiky středověkých sídelních struktur v tzv. bojanovském újezdu - Možnosti studia organických zbytků na keramice zvoncovitých
naše cena 94,00 KčŽivá archeologie 15/2013 sešit II.
Filozofická fakulta, UHK
Sídelní struktury a architektura - Metamorfózy jednoho sídliště: o proměnách půdorysu neolitického domu v Jaroměři - Nové doklady staveb starší doby bronzové ve východních Čechách - Sídlištní, pohřební a výrobní areály v Holubicích - Laténská nadzemní stavba z Libišan - Geoarcheologický výzkum raně středověké kovárny - Etnoarcheologický výzkum tradiční architektury ve východním Rumunsku -
naše cena 94,00 KčŽivá archeologie 16/2014
Filozofická fakulta UHK
Archeologie využívání zdrojů - Lovci a sběrači na cestách - Dokumentace reliktů středověké těžby kovů a Železných horách - Kostěný nástroj, nebo ohlodaná kost?  Zn. Zeptejte se traseologů   Varia - Archeodidaktika jako didaktická transformace dějin pravěku - Paleolitická štípaná industrie a její použitelnost k lovu - Můj dům, můj hrad - Specifické sídlištní struktury ve společnostech trpících
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 17/2015
Filozofická fakulta UHK
70 let Jiřího Waldhausera - Rekonstrukce hrobu bojovníka z Palárikova - Otázka antropofagie doby bronzové na území Čech - Červenofigurová číše ze sbírek UPM v Praze a technika její malované výzdoby - Odraz roubené konstrukce v mazanicových otiscích - Experiment s odlievacou formou z Čierných Kĺačian - Ke stavu poznání hrnčířských pecí z doby laténské v Čechách a na Moravě - Středověké zlatorudné
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie 18/2016
Filozofická fakulta UHK
Archeologie pohybu - Tarquinia and the Celts? - S větrem v zádech na ledu a sněhu - Vrtání kamene dutým vrtákem v pravěku - Stopy působení římských architektů na jižní Moravě - Charakteristika a rekonstukce nástroje typu "píšťala" - Neolit Maghrebu ve světle nových radiokarbonových dat - The Earliest Maritime Voyaging in the Mediterranean: View from Sea - Možnosti použití vrtného průzkumu při
naše cena 94,00 Kč

img


Živá archeologie. Supplementum 3
Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
Třetí supplementum časopisu Živá archeologie. anotaci
naše cena 207,00 Kč

img