Hledání dle parametrů:


          
Afrikanistika je kolektivní monografie 19 autorů z ČR, Slovenska a Polska. Obsahuje sedm studií, čtyři reminiscence, pět kapitol o afrikanistických centrech a také rozsáhlou výběrovou bibliografii české a slovenské afrikanistiky. Kniha je určena všem, kteří se chtějí zebrubně informovat o českém a slovenském studiu Afriky.
naše cena 185,00 Kč

img


„Kniha nabízí přehledný a čtivý vhled do současné debaty ve filozofii společenských věd a v kulturní antropologii. Hlavním hrdinou je pojem kultura: autor ho sleduje od jeho vzniku až po současné trendy užití v kognitivních vědách. Kniha se ovšem neomezuje na jeho intelektuální historii. Rovněž vysvětluje, proč je tento pojem a jeho obsah důležitý pro vědce, a to nejen sociální. Dále objasňuje,
naše cena 279,00 Kč

img


České, slovenské a čsl. dějiny 20. století XII.
Jaromír Karpíšek, Zbyněk Sturz, Marie Bláhová a kol.
Kolektivní monografie České, slovenské a československé dějiny 20. století XII., je výsledkem práce účastníků stejnojmenné mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané každoročně v Hradci Králové. Ta se stala místem setkávání, prezentace výsledků vědeckého bádání a kritické diskuse mezi nastupující generací historiků. Za účasti badatelů a komentátorů nejen z
naše cena 115,00 Kč

img


První souhrnný přehled dějin španělských výbojů v Africe pokrývá Španělské Maroko, Španělskou Saharu se sousedními územími Cabo Juby a Ifni a poté Španělskou Guineu. Na poslední případ navazují dějiny Rovníkové Guineje jako nástupnického státu vzniklého z bývalé kolonie. Historie zmíněnách oblastí nabízí pozoruhodnou a dosud opomíjenou faktografii umožňující zvážit, jak silnou dvojí zátěž vlastní
naše cena 416,00 Kč

img


Exemplum sint fidelium
K. Rybenská, P. Polehla, J. Navrátil
Publikace představuje dva významné dokumenty, jimiž se řídil chod biskupského semináře v Hradci Králové založeného roku 1706 a o sto let později rozšířeného o teologický institut. Jedná se o Institutio seminarii episcopalis Reginae-Hradecensis, stanovy semináře vydané roku 1766 biskupem Heřmanem Hanibalem Blümegenem, a dále o stanovy Institutum seminarii episcopalis Reginae-hradecii, sestavené
naše cena 102,00 Kč

img


Inter-regional contactsduring the first millenium BC in Europe
Martin Trefný - Benjamin Jennings (EDS.)
Publikace "Inter-regional contacts during the first millenium BC in Europe" obsahuje vybrané příspěvky, přednesené jako referáty ve stejnojmenné sekci na konferenci European Association of Archaeologists v Plzni v září 2013. Příspěvky se netýkají pouze tradičně řešených schémat ve smyslu vztahy mezi rozvinutým antickým Středomořím a transalpinskou Evropou. Naopak, obsaženy jsou i zajímavé studie,
naše cena 197,00 Kč

img


Během doby laténské se v oblastech severně od Alp poprvé uplatňují významné technologické inovace v hrnčířské výrobě. Jednou z nich je užití dvoukomorových vertikálních pecí k výpalu keramiky. Nálezy těchto pecí ukazují značnou konstrukční a tvarovou rozmanitost, která poskytuje vodítka k řešení otázek spojených s jejich původem, vývojem a v neposlední řadě též významem pro poznání organizace
naše cena 494,00 Kč

img


Cena jednoho čísla je 299 Kč, cena dvoučísla - ročníku roku 2017 je 550 Kč
naše cena 299,00 KčKniha je věnována tématu, které v české historiografii prozatím nebylo dostatečně reflektováno - fenoménu středních článků státní správy v prvním desetiletí komunistického režimu v Československu. Na konkrétním příkladu Krajského národního výboru v Ústí nad Labem v letech 1949-1960 je analyzován vývoj a činnost tohoto orgánu v jeho vnitřní struktuře i konkrétní pracovní náplní. Stranou nezůstávají
naše cena 349,00 Kč

img


Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: O ženské práci
Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová
Kniha představuje formy a proměny ženské práce v 19. a 20. století. Přibližuje dobové diskuse a reflektování ženské práce, její vývoj a determinaci genderem, třídou, náboženstvím nebo regionem. Zabývá se otázkou, kam sahají počátky placené ženské práce, jak a kdy vznikaly specificky ženské profese, za jakých okolností a s jakými výsledky se ženy domáhaly vstupu do tzv. mužských povolání a rovného
běžná cena 379,00 Kč
naše cena 341,00 Kč

img


Kniha Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství je určena především čtenářům, kteří mají zájem blíže poznat dějiny církevního dějepisectví, a to od jeho počátků spojených se vznikem samotného křesťanství a teologie až do přelomu osmnáctého a devatenáctého století.  Vzhledem k vytyčenému rozsahu publikace bylo nutné pojednat témata poměrně stručně a s omezením na určitá území,
naše cena 411,00 Kč

img


„Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky.“ Dominikán Cyril Riga (1689–1758) vzal slova svatého Pavla rozhodně vážně. Jeho kázání mu vynesla ve své době věhlas a zajistila mu ve Vídni přístup k císařskému dvoru. Zakusil ovšem i to, že hlásání pravdy před urozeným publikem má své stinné stránky. V očích
naše cena 179,00 Kč

img


Smíšená úřední kniha polensko-přibyslavského panství. Urbář panství z roku 1636 a opisy zejdlicovských písemností z let 1597-1618 (diplomaticko-paleografický rozbor a edice pramene) Archivní fond Velkostatek Polná-Přibyslav a Pohled, který je uložen v Moravském zemském archivu v Brně, v sobě mimo jiné ukrývá jednu úřední knihu hodnou zvýšené pozornosti. Tato kniha je smíšeného charakteru, neboť
naše cena 349,00 Kč

img


Kniha ve dvaceti kapitolách ukazuje, že unikátní moderní urbansimus a architektura města Hradec Králové spočívá ve vrstvení odkazů historických epoch, v systematickém včlenění struktury veřejné zeleně do tehdejší představy o moderní metropoli a v organickém propojení progresivních i tradičních architektonickýh forem. Poskytuje nejen nové interpretace děl ikonických architektů, ale přináší i
naše cena 584,00 Kč

img


STUDIE Vojtěch Hájek | Vývoj a využití vrtulníku HC-2/HC-102 Karel Konečný | Východočeská krajská organizace ČSL v letech 1968–1972 Aleš Zapletal | Proces konsolidace v Českém úřadu pro tisk a informace v letech 1969–1971: ustavení normalizační cenzurní instituce Martin Brychta | Kultura a využití volného času v Ostravě na počátku „normalizace“ MATERIÁLOVÉ STATĚ Jitka Vandrovcová | Místní
naše cena 155,00 Kč

img


Živá archeologie 19/2017
Filozofická fakulta UHK
Téma - Archeologie moci - Kostěné harpuny z lokality Kunda-Lammasmägi - Otroci: Neviditelní lidé minulosti? - Archeologická stopa (vel)moci na nepřátelském území - Otrok, který se stal králem - Možnosti identifikace elit doby bronzové - A Sumerian and an Elamite Fragment of Cuneiform Royal Inscriptions - Mocní a jejich hry: Hrací kostky v rukách příslušníků elit doby římské - Polní tábor pruského
naše cena 94,00 Kč

img

Vítejte v e-shopu Univerzity Hradec Králové!

Vítejte v internetovém obchodě Univerzity Hradec Králové! Zaujala Vás některá z našich publikací, ale nemáte cestu do Hradce Králové? Nevadí! Právě pro Vás je určen tento internetový obchod.

Celou objednávku můžete vyřídit ze svého počítače a publikace Vám doručíme poštou až do domu! Vyberte si vlevo oblast Vašeho zájmu, přejeme Vám příjemný nákup!

Akce -slevy !